KKR og regionsrådet i Midtjylland har udpeget Effekt, Kvalitet og Progression som et udviklingsområde i 2019-2020.

Fælles guidelines

Vi forpligter os på at samarbejde om indsatser, der både skaber værdi for borgere, og som har en effekt for borgerens funktionsniveau .

Kommunerne i Midtjylland og Region Midtjylland har derfor udarbejdet en guideline, der sætter en fælles ramme for, hvad vi skal fokusere på i samhandlen med hinanden. Guidelinen omhandler god skik og den gode dialog i samhandlen, hvor effekten for borgeren sættes i fokus frem for ydelse.

Formål med guidelines

Formålet er at have fælles værktøjer og sprog, som kan anvendes til at kvalificere dialogen mellem myndighed og leverandør om forventet og opnået effekt af tilbud uden at tvinge kommunerne til at lave ensartede progressionsmålinger.

Guidelines skal:

•Styrke dialogen

•Skabe gennemsigtighed

•Tage udgangspunkt i kendte og anvendte metoder

• Skabe øget borgerfokus i samhandlen

Målgruppen er medarbejdere og ledere

Guidelinen er målrettet medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde, som indgår aftaler om køb og salg af pladser på tværs af kommuner, region og private tilbud i Midtjylland.

Sidst i guidelinen findes en tjekliste, der kan anvendes i forbindelse med indgåelse af kontrakter og afholdelse af opfølgningsmøder.