Om psykiatriforum

Indledning

Psykiatriforum har ansvar for det overordnede strategiske niveau i henhold til det tværsektorielle psykiatriområde. Dette indebærer fx drøftelse af tværgående udfordringer, den nationale dagsorden vedr. psykiatri, samt hvis der skal laves aftaler/tiltag på tværs af hele regionen. Aftaler, der involverer PLO-Midtjylland vedr. psykiatri, skal desuden drøftes i regi af Psykiatriforum.

Opgaver

 • Psykiatriforum udarbejder analyser, oplæg samt forslag til tiltag og aftaler på psykiatriområdet. Sundhedsstyregruppen og Sundhedssamarbejdsudvalget kan desuden bestille analyser, oplæg mv. i Psykiatriforum.

 • Psykiatriforum leverer input til de politiske beslutninger indenfor psykiatrien i Sundhedssamarbejdsudvalget.

 • Psykiatriforum skal sikre opfølgning og evt. spredning af igangværende tværgående initiativer, der er igangsat i regi af alliancen om den nære psykiatri, fx:

  • Fælles forpligtende forløb og handleplan,

  • Forebyggelse og behandling af selvskade, samt

  • IT og kommunikation på tværs.

Mødeplan for psykiatriforum

 • 9. februar

 • 5. maj

 • 15. september

 • 10. november