Tværsektoriel psykiatriforum

Koncerndirektør, Region Midtjylland (regional medformand)

KOSU-formand, Kommunaldirektør (kommunal medformand)

Psykiatridirektør, Region Midtjylland

Lægefaglig direktør i psykiatrien, Region Midtjylland

Sygeplejefaglig direktør i psykiatrien, Region Midtjylland

Repræsentanterne fra de 19 midtjyske kommuner i de administrative styregrupper, DASSOS (social) og KOSU (sundhed)

Formand for Børne- og kulturchefforeningen i Midtjylland (BKF)

Formand for PLO-Midtjylland

Sekretærer fra region og kommuner