Psykiatriforum

Om psykiatriforum

Psykiatriforum har ansvar for det overordnede strategiske niveau i henhold til det tværsektorielle psykiatriområde. Dette indebærer fx drøftelse af tværgående udfordringer, den nationale dagsorden vedr. psykiatri, samt hvis der skal laves aftaler/tiltag på tværs af hele regionen. Aftaler, der involverer PLO-Midtjylland vedr. psykiatri, skal desuden drøftes i regi af Psykiatriforum.

Opgaver

 • Psykiatriforum udarbejder analyser, oplæg samt forslag til tiltag og aftaler på psykiatriområdet. Sundhedsstyregruppen og Sundhedssamarbejdsudvalget kan desuden bestille analyser, oplæg mv. i Psykiatriforum.
 • Psykiatriforum leverer input til de politiske beslutninger indenfor psykiatrien i Sundhedssamarbejdsudvalget.
 • Psykiatriforum skal sikre opfølgning og evt. spredning af igangværende tværgående initiativer, der er igangsat i regi af alliancen om den nære psykiatri, fx:
  • Fælles forpligtende forløb og handleplan,
  • Forebyggelse og behandling af selvskade, samt
  • IT og kommunikation på tværs.

 

Mødedatoer i psykiatriforum for 2022

 • 9. februar
 • 10. maj
 • 11. september
 • 12. november

Referater, oplæg mm. fra møderne i Psykiatriforum kan findes på følgende link:

Dagsordner og referater fra Psykiatriforum.

Kommissorium

Tværsektoriel psykiatriforum

Koncerndirektør, Region Midtjylland (regional medformand)

KOSU-formand, Kommunaldirektør (kommunal medformand)

Psykiatridirektør, Region Midtjylland

Lægefaglig direktør i psykiatrien,

Region Midtjylland Sygeplejefaglig direktør i psykiatrien,

Region Midtjylland Repræsentanterne fra de 19 midtjyske kommuner i de administrative styregrupper, DASSOS (social) og KOSU (sundhed)

Formand for Børne- og kulturchefforeningen i Midtjylland (BKF)

Formand for PLO-Midtjylland

Sekretærer fra region og kommuner