Sekretariatets formål er at understøtte et smidigt og udviklingsorienteret tværkommunalt samarbejde på sundhedsområdet og det specialiserede socialområde med borgerne i centrum.

Sekretariatets opgaver

  • Sikre koordineret opgavevaretagelse indenfor og på tværs af social- og sundhedsområdet
  • Understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen i et tæt og forpligtende samarbejde mellem de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og interesseorganisationer
  • Understøtte samarbejdet om Sundhedsaftalen og Rammeaftalen på det specialiserede socialområde
  • Varetage sekretariatsfunktionen for KOSU og DASSOS, og andre tværkommunale fora inden for områderne
  • Indgå i sekretariatsbetjeningen af de tværsektorielle samarbejdsfora inden for sundhedsområdet (SKU, Sundhedsstyregruppen mv.)
  • Bidrage med analyser og beslutningsoplæg til den midtjyske kommunaldirektørkreds (KD-net) og Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland), hvor borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 19 midtjyske kommuner mødes for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Fælleskommunalt social- og sundhedssekretariat i Midtjylland har base på Viborg Rådhus.