Den Kommunale Sundhedsstyregruppe

Om KOSU

Den Kommunale Styregruppe på sundhedsområdet (KOSU) drøfter sager på sundhedsområdet, der har strategisk og økonomisk betydning for de 19 kommuner i Midtjylland.

KOSU er et kommunalt administrativt forum med følgende repræsentation:
- Alle sundhedsdirektører fra de 19 midtjyske kommuner.
- KOSU-formand (kommunaldirektør udpeget af KD-net).

Opgaver for KOSU

 • At være proaktive på sundhedsområdet og sætte dagsordenen for drøftelser mellem kommuner, region og praksisområdet
 • Rejse sager til sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget
 • Repræsentere kommunerne over for forskellige aktører om fællesanliggender
 • Sikre vidensdeling på sundhedsområdet mellem de 19 midtjyske kommuner
 • Udpege repræsentanter til regionale og nationale fora og arbejdsgrupper på sundhedsområdet

KOSU mødes fire gange om året, men der kan indkaldes til ekstraordinære møder ved behov.

KOSU mødeplan og repræsentanter

 • Lasse Jakobsen (KOSU formand) - Kommunaldirektør Viborg Kommune

 • Mette Andreassen, Direktør - Viborg Kommune

 • Ulrik Johansen, Direktør - Favrskov Kommune

 • Ann Hermansen, Hedensted Kommune

 • Søren Liner Christensen, Direktør - Herning Kommune

 • Jes Svenninggaard, Direktør - Horsens Kommune

 • Yelva Bjørnholdt Jensen, Direktør - Holstebro Kommune

 • Louise Berg, Direktør - Ikast-Brande Kommune

 • Pia Ulv Helleland, Direktør - Lemvig Kommune

 • Lene Mehlsen Thomsen, Direktør - Norddjurs Kommune

 • Sanela Ljeskovica, Direktør - Odder Kommune

 • Thomas Krarup, Direktør - Randers Kommune

 • Anette Ørbæk Andersen, Direktør Ringkøbing-Skjern Kommune

 • Dorte Lykke Jensen, Direktør - Samsø Kommune

 • Lotte Junker Pedersen, Direktør - Struer Kommune

 • Anders Blæsbjerg Baun, Direktør -  Syddjurs Kommune

 • Lone Rasmussen, Direktør - Skanderborg Kommune

 • Lauge Clemmensen, Direktør - Silkeborg Kommune

 • Lars Harder, Direktør - Skive Kommune

 • Jens Bejer Damgaard, Aarhus Kommune
 • Jonna Holm Petersen - KKR Sekretariatet

 • Linda Bonde Kirkegaard - Fælleskommunalt sekretariat