Standardkontrakter til brug for det specialiserede social- og undervisningsområde

Der er udarbejdet skabeloner til standardkontrakter på voksenområdet og på børneområdet for henholdsvis tilbud indenfor rammeaftalerne (kommunale og regionale tilbud) og tilbud udenfor rammeaftalesamarbejdet (typisk private og selvejende tilbud). Skabelonerne er ledsaget af en vejledning.

Skabelonerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra hvert KKR. Skabelonerne har desuden været drøftet med LOS, Selveje Danmark og Dansk Erhverv.

DASSOS har på møder i februar og september 2021 bakket op om, at de midtjyske kommuner og region benytter standardkontrakterne på alle nye kontraktindgåelser i forbindelse med køb og salg af ydelser og indsatser på voksenområdet.

Standardkontrakter status februar 2022

Kontrakten på voksenområdet er redigeret og der er sket rettelser vedrørende

  • Opsigelsesvarsler: I forhold til opsigelsesvarsler er det præciseret, at de aftalte opsigelsesvarsler sker under hensyn til borgerens rettigheder jf. gældende lovgivning
  • Forsikringsforhold og ansvar for skader forvoldt af borgere: I forhold til skader forvoldt af borger er teksten præciseret for tilbud efter almenboliglovens § 105.

  • Dokumentation ang. boligdokument ved § 108 tilbud, er det præciseret, at leverandøren er forpligtet til at udarbejde et boligdokument til borgeren. (der er uenighed om dette, hvorfor der arbejdes på et kompromis/marts 2022)
  • Derudover er der sket mindre redaktionelle rettelser og præciseringer

 

Børnekontrakt

Kontrakten for børneområdet er endnu ikke færdigbearbejdet, og der kan ikke gives et tidspunkt for færdiggørelsen. (opdateret d. 7. februar 2022)

Link til nyhed fra KL

Ny version af standardkontrakter på det specialiserede voksenområde (kl.dk)

 

 

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spørgsmål til standardkontrakten kan rettes til

Thorbjørn Aagaard Nielsen konsulent, Fælleskommunalt Social- og sundhedssekretariat, Tlf.: 2112 5178 eller mail til takst@viborg.dk

Anne Marie Thyrring jurist, Faglig Understøttelse og Kvalitet Aarhus kommune,
Tlf.: 5157 5815 eller mail til amth@aarhus.dk