Standardkontrakter til brug for det specialiserede social- og undervisningsområde

Der er udarbejdet skabeloner til standardkontrakter på voksenområdet og på børneområdet for henholdsvis tilbud indenfor rammeaftalerne (kommunale og regionale tilbud) og tilbud udenfor rammeaftalesamarbejdet (typisk private og selvejende tilbud). Skabelonerne er ledsaget af en vejledning.

Skabelonerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra hvert KKR. Skabelonerne har desuden været drøftet med LOS, Selveje Danmark og Dansk Erhverv.

Status

Den aktuelle status er, at standardkontrakten for voksenområdet er færdig. KL anbefaler, at drifts-herrerne anvender kontrakten på alle nye kontraktindgåelser allerede fra den 1. marts 2021.

DASSOS har på møder i februar og september 2021 bakket op om, at de midtjyske kommuner og region benytter standardkontrakterne på alle nye kontraktindgåelser i forbindelse med køb og salg af ydelser og indsatser på voksenområdet.

Kontrakten for børneområdet er endnu ikke færdigbearbejdet, og der kan ikke gives et tidspunkt for færdiggørelsen. (opdateret d. 20. januar 2022)

Link til nyhed fra KL

https://www.kl.dk/nyheder/socialomraadet/2021/standardkontrakt-paa-voksenomraadet/

 

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spørgsmål til standardkontrakten kan rettes til

Karen Hauberg Toft konsulent, Fælleskommunalt Social- og sundhedssekretariat, Tlf.: 8787 4310 eller mail til takst@viborg.dk

Anne Marie Thyrring jurist, Faglig Understøttelse og Kvalitet Aarhus kommune,
Tlf.: 5157 5815 eller mail til amth@aarhus.dk