Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisnings-området (DASSOS) er det øverste administrative organ i det fælleskommunale- og regionale samarbejde på socialområdet.

De centrale opgaver

  • Varetage tværkommunal/regional koordination i sager af væsentlig strategisk, økonomisk, organisatorisk eller kvalitetsmæssig betydning for udviklingen af socialområdet
  • Forberede sager af socialpolitisk interesse til KD-net og KKR
  • Skabe rammer og retning for koordinering, udvikling og samarbejde på det specialiserede socialområde
  • Sikre strategisk fokus på rammeaftalens fælles udviklingsområder
  • Igangsætte fælles analyser og udviklingsopgaver, som kan styrke udviklingen af socialområdet på tværs af kommuner og region
  • Sikre tæt kobling og sammenhæng til det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet, så der sikres øget koordinering på de områder, hvor der er fælles opgavevaretagelse (fx psykiatriområdet og hjerneskadeområdet

DASSOS består af en direktør/chef fra hver af de 19 midtjyske kommuner samt en ledelsesrepræsentant fra Region Midtjylland.

DASSOS formand udpeges af KD-net, mens de øvrige repræsentanter udpeges af den enkelte kommune/regionen.

DASSOS mødes hvert kvartal.

Styregruppen

Jesper Thyrring, Kommunaldirektør (formand), Struer Kommune

Søren Liner Christensen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Herning 

Ulrik Johansen, Direktør, Social og Sundhed, Favrskov Kommune

Ann Hermansen, Direktør, Social og Omsorg, Hedensted Kommune

Yelva Bjørnholdt Jensen, Direktør, Social og Sundhed, Holstebro Kommune

Jes Svenninggaard, Direktør, Velfærds- og sundhedsområdet, Horsens Kommune

Louise Berg, Direktør, Ikast-Brande Kommune

Pia Ulv Helleland, Direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked, Lemvig Kommune

Kenneth Koed Nielsen, Socialdirektør, Norddjurs Kommune

Sanela Ljeskovica, direktør, Odder Kommune

Runa Steenfeldt, Socialchef for Social og Arbejdsmarked, Randers Kommune

Anette Ørbæk Andersen, Direktør for Handicap og Psykiatri, Ringkøbing-Skjern Kommune

Dorthe Lykke Jensen, Forvaltningschef for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Samsø Kommune

Martin Husted, Socialchef, Silkeborg Kommune

Lone V. Rasmussen, Direktør for Beskæftigelse og Sundhed samt Ældre og Handicap, Skanderborg Kommune

Lars Harder, Direktør, Skive Kommune

Lotte Junker Pedersen, Direktør, Sundhed, Ældre, Social, Handicap, Arbejdsmarked,  Struer Kommune

Katrine Axél, Velfærdsdirektør, Syddjurs Kommune

Mette Andreassen, Direktør, Job & Velfærd, Viborg Kommune

Lotte Henriksen, Socialchef, Aarhus Kommune

Ann-Britt Wetche, Socialdirektør, Region Midtjylland

Bjarne Hansen, Afdelingsleder økonomi, Formand for Takstgruppen, Viborg Kommune

Tilføj ny række