Maria Eeg Smidt - Teamleder

Ansvarsområder

 • Ansvar for dagsordener til de kommunale styregrupper KOSU, DASSOS og Psykiatriforum
 • Sundhedsaftalesekretariatet
 • Formandskab
 • National koordination, KL og Socialstyrelsen
 • Ledsageaftalen
 • Palliationsaftale

Tlf.: 41719998 - Email: mesm@viborg.dk

Mark Brix Christiansen, konsulent

Ansvarsområder

 • Sekretariatsbetjening af Psykiatriforum
 • Psykiatri
  • Udgående teams i psykiatrien
  • Indsats vedr. forebyggelse og behandling af selvskadende adfærd
  • Netværk for oligofrenipsykiatri
  • Elektronisk kommunikation indenfor psykiatri
 • Sundhedsaftalen
 • Rammeaftale på det sociale område
 • Netværk for spiseforstyrrelser
 • Fødeplanudvalget
 • Sundhedsaftalesekretariatet

Tlf.: 21223850 - Email: mabrc@viborg.dk

Linda Bonde Kirkegaard, Konsulent

Ansvarsområder

 • Tovholder på proces for ny sundhedsaftale (5. generation)
 • Sekretariatsbetjening af KOSU
 • Sundhedsaftalen:
  •  Forebyggelse
   • Overvægt
   • Rygning
 • Covid-19
  • Vaccination
  • Test
  • Senfølger
 • Fælles indsats vedr. influenzavaccination
 • Hjælpemidler og behandlingsredskaber
 • Sundhedsaftalesekretariatet

Tlf.: 40243019 - Email: liki@viborg.dk

Jónas Thor Björnsson, Konsulent

Ansvarsområder

 • Tværsektoriel telemedicinsk indsats TeleKol / Telehjerter
 • IV-aftalen
 • Datarelaterede opgaver
 • Kvalitetsdatabaser, herunder Dansk hjerterehabiliteringsdatabase
 • Stomi
 • Sundhedsaftalesekretariatet

Tlf.: 21572991 - Email: jtb@viborg.dk

Vibeke Just Andersen, Konsulent

Ansvarsområder

 • Almen Praksis (PPU)
 • Fysioterapi
 • Akutområdet
 • Høreområdet
 • Den gode indlæg/udskrivelse
 • Human First
 • Kontakt til EU kontoret
 • Sundhedsaftalesekretariatet

Tlf.: 24528485 - Email: viand@viborg.dk

Thorbjørn Aagaard, Konsulent

Ansvarsområder

 • Tovholder på proces for ny rammeaftale på det sociale område
 • Sekretariatsbetjening af DASSOS
 • Udviklingscirkler på voksenområdet
 • Centrale udmeldinger
 • Hjerneskadesamråd voksen/børn og unge
 • Neurologiområdet
 • Sekretariatsbetjening af Takstgruppen
 • Takstfil budget/regnskab
 • Ledelsesinformation til DASSOS
 • Standardkontrakter

Tlf.: 21125178 - Email: takst@viborg.dk eller  ern@viborg.dk