Brian Høyer Lorentsen - Leder

Ansvarsområder

 • Ansvar for Sekretariatsbetjening af de kommunale styregrupper KOSU og DASSOS
 • Kommunal formand i Sundhedssekretariatet med ansvar for sekretariatsbetjening af Sundhedsstyregruppen og Sundhedssamarbejdsudvalget
 • Netværk for klyngesekretariater
 • Kontakt til national koordination, KL og Socialstyrelsen

Tlf.: 41 71 99 98 - E-mail: brhlo@viborg.dk

 

 

Gry Lucette Metz Lundberg, Specialkonsulent

Ansvarsområder

 • Psykiatri og trivsel
  • 10-årsplan for psykiatri
  • Samarbejdsaftale om børn og unge i mistrivsel
  • Den gode indlæggelse og udskrivelse
  • Netværk spiseforstyrrelser
 • Fysioterapi
 • Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling
  • App om nære sundhedstilbud
  • Samblik KOL
 • Sundhedsaftalesekretariatet
 • Hjerneskadesamråd voksen/børn og unge

Tlf.: 24 47 44 62 - E-mail: grl@viborg.dk

 

Linda Bonde Kirkegaard, Chefkonsulent

Ansvarsområder

 • Tovholder ny sundhedsaftale
 • Sekretariatsbetjening af KOSU
 • Forebyggelse
  • Overvægt
  • Rygning
  • Amputationsforebyggelse
 • Kronisk sygdom
 • Vaccinationsindsats/Covid-19
 • Hjælpemidler og behandlingsredskaber
 • Klyngesekretariat: Aarhus, Horsens, Gødstrup
 • Sundhedsaftalesekretariatet

Tlf.: 40243019 - E-mail: liki@viborg.dk

 

Henriette Zimmermann Rasmussen, Specialkonsulent

Ansvarsområder

 • Kommunal programleder Implementering af tværsektoriel telemedicinsk indsats - TeleKOL og TeleHjerte
 • IV-aftalen
 • Datarelaterede opgaver
 • Kvalitetsdatabaser, herunder Dansk hjerterehabiliteringsdatabase
 • Takst-Budget/regnskab på socialområdet
 • Sundhedsaftalesekretariatet

Tlf.: 21 55 97 32 - E-mail: hezra@viborg.dk

 

Vibeke Just Andersen, Specialkonsulent

Ansvarsområder

 • Almen Praksis
 • 72 timers behandlingsansvar
 • Akutområdet
 • Høreområdet
 • Den gode indlæg/udskrivelse
 • Human First
 • Kontakt til EU kontoret
 • Sundhedsaftalesekretariatet

Tlf.: 24528485 - E-mail: viand@viborg.dk

 

Thorbjørn Aagaard, Specialkonsulent

Ansvarsområder

 • Tovholder på proces for ny rammeaftale på det sociale område
 • Sekretariatsbetjening af DASSOS
 • Udviklingscirkler på voksenområdet
 • Centrale udmeldinger
 • Hjerneskadesamråd voksen/børn og unge
 • Neurologiområdet
 • Sekretariatsbetjening af Takstgruppen
 • Takstfil budget/regnskab
 • Ledelsesinformation til DASSOS
 • Standardkontrakter

Tlf.: 21125178 - E-mail: takst@viborg.dk eller  ern@viborg.dk