Rammeaftale 2023-2024 for den specialiserede social- og specialundervisningsindsats

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af de sociale område på tværs af kommuner og region.

Udkast til rammeaftale 2023-2024 er sendt til politisk godkendelse i de midtjyske byråd og regionsrådet med frist senest 1. marts 2023.