Standardkontrakter til brug for det specialiserede social- og undervisningsområde

Der er udarbejdet skabeloner til standardkontrakter på voksenområdet og på børneområdet for henholdsvis tilbud indenfor rammeaftalerne (kommunale og regionale tilbud) og tilbud udenfor rammeaftalesamarbejdet (typisk private og selvejende tilbud). Skabelonerne er ledsaget af en vejledning.

Skabelonerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra hvert KKR. Skabelonerne har desuden været drøftet med LOS, Selveje Danmark og Dansk Erhverv.

Status

Den aktuelle status er, at standardkontrakten for voksenområdet er færdig. KL anbefaler, at drifts-herrerne anvender kontrakten på alle nye kontraktindgåelser allerede fra den 1. marts 2021.

Kontrakten for børneområdet er endnu ikke færdig. Rammeaftalesekretariaterne har den 22. januar modtaget udkast til standardkontrakten for børneområdet og sendt den i høring hos takstgruppen.