Stigning i antal borgere med komplekse udfordringer

Både inden for børne-unge og voksenområdet opleves et stigende antal borgere med komplekse udfordringer. I Rammeaftale 2021-22 vil de midtjyske kommuner og regionen i fællesskab sætte fokus på, hvordan vi sammen udvikler vores tilbudsvifte og bliver bedre til at dele videnskapacitet. Dette vil vi gøre for at sikre de rette tilbud til rette tid for borgere med komplekse udfordringer, herunder borgere med udviklingshæmning/udviklingsforstyrrelse og psykiatriske udfordringer samt udadreagerende adfærd.

Tilbud til borgere med komplekse udfordringer

Visionen er at skabe et nyt fælles afsæt for tilbud til borgere med komplekse udfordringer, hvor vante regler og rammer udfordres med henblik på at søge nye løsninger.

Stærke faglige miljøer

Vi vil opbygge stærke faglige miljøer på tværs og udvikle nye typer af tilbud, hvor vi forpligter hinanden på bedre og mindre omkostningstunge løsninger. 

Her vil vi bl.a. tage udgangspunkt i vores fælles guideline om effekt og progression, hvor effekten for borgerne er i fokus.