INDHOLD

Takstgruppen er forankret under DASSOS og har ansvaret for udarbejdelse af styringsaftalen og fungerer som rådgivende organ for DASSOS i håndteringen af tekniske og driftsmæssige forhold i relation til rammeaftale og takster.

De centrale opgaver

  • Udarbejde forslag til Styringsaftale
  • Følge op på igangsatte initiativer og analyser af driftsmæssig betydning
  • Ansvar for rapporteringer af takstudvikling, belægning og tillægstakster
  • Kvalificere og undersøge forhold vedr. takster og ny lovgivning, der rejses i DASSOS
  • Sparring mellem kommunerne om håndtering af ny lovgivning og bekendtgørelser ifht. implementering i takster
  • Takstgruppen fungerer derudover som sparringspartner for det fælleskommunale sekretariat på social- og sundhedsområdet
  • I takstgruppen er der mulighed for repræsentation fra hver kommune samt fra regionen
  • Viborg Kommune har i forbindelse med sekretariatets placering på Viborg rådhus formandskabet for takstgruppen
  • Takstgruppen mødes efter behov

Medlemmer af Takstgruppen

Navn

Kommune/region

Navn

Kommune

Formand for Takstgruppen

Bjarne Hansen

Viborg Kommune

Konsulent

Karen Hauberg Toft

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat

Nikoline Jensen 

Favrskov Kommune

Steen Holk Bank

Herning Kommune

Mads Marcussen

Holstebro Kommune

Tine Christel Broge

Horsens Kommune

Janni Abildtrup

Ikast-Brande Kommune

Christian B. Madsen

Lemvig Kommune

Pernille Jacobsen

Lemvig Kommune

Casper Møller Nielsen

Norddjurs Kommune

Susanne Smed

Norddjurs Kommune

Mette Holst-Langberg

Randers Kommune

Hans Bo Kristensen

Region Midtjylland

Pia Skovgaard

Ringkøbing-Skjern Kommune

Sascha Regitze Mørch Lund

Silkeborg Kommune

Leif Haarbo Nielsen

Skanderborg Kommune

Rasmus Gade

Skive Kommune

Maria Elisabeth Christiansen

Struer Kommune

Rikke Haarup

Syddjurs Kommune

Baheerathan Arumugasamy (Bachi)

Viborg Kommune

Janne Folden Bang

Aarhus Kommune